ဒီဘေလာဂ္စာမ်က္ႏွာကို ေညာင္ညိဳရိပ္အရွင္ႏွင္႔ေညာင္ကိုင္းသားတို႔မွစုေပါင္းဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။လာေရာက္အားေပးသူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင္႔ အခန္႔မသင္႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊အၾကံျပဳေထာက္ျပတည္႔မတ္ေပးစရာရွိခဲ႔လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အားမနာတမ္းေထာက္ျပေဝဖန္ေပးၾကေစလိုပါသည္။

Saturday, April 12, 2014

နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ေလာက

ငါခ်မ္းသာတာဆိုလို႔ ဒုကၡတစ္ပံုတပင္ထဲပါ

အဲဒီအတြက္...

ငါ့ကိုယ္ငါ ေကာက္တင္ထားၿပီးသား

ငါစီမံတာလည္း ကံစီမံရာပဲေပါ့

ကံစီမံတာလည္း ငါစီမံခဲ့၍သာ

ေလာကဓံျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္

လိႈင္းဂယက္တို႔ ထန္ေမာက္ပေစ

တက္မေပ်ာက္ဖို႔အတြက္

ဘဝသင္႐ိုးကို အစပ်ိဳးကတည္းက ပ်ိဳးၿပီးသား...။

ထင္းဖိုကေႂကြတဲ့ မီးေသြး

ဒီထက္ မည္းေပးစရာမလို

မီးၫြန္႔ေၾကာင့္မည္းညစ္ မီးၫြန္႔ေၾကာင့္

ျပာျဖစ္

ဒါ....နစ္နာတာလား?

ငါေတာ့အဲဒီလို မထင္

ဘယ္ေခတ္ဘယ္ကာလမ်ားမွာျဖစ္ျဖစ္

ဒါ....နိယာမ တရားအစစ္ပဲ

အနာတစ္ခုအတြက္သာ အနာတရ႐ွိေၾကးဆိုရင္

တစ္ဘဝစာ အနာေတြ ဘယ္ေဆးမီေတာ့မလဲ

ႏွေမွ်ာတသစြာ စေတးေပးလိုက္ရံု...။

No comments: